Managementkonsult Stockholm

Personlig rådgivning för små och stora företag

Vi hjälper ditt företag växa

MANAGEMENTKONSULT STOCKHOLM 

Välkommen till oss. Vi hjälper små och stora företag med allt från att hitta nya marknader till att skräddarsy och utveckla verksamheten i takt med att företaget växer.


Genom att anlita en managementkonsult åt ditt företag får du automatiskt ett nytt perspektiv på verksamheten och kan därmed lättare se vad som krävs för att just ditt företag ska växa sig starkt eller behålla en redan stark marknadsposition. Är du intresserad av att veta mer om vad vi har att erbjuda är du alltid välkommen att kontakta oss via formuläret här på sidan.


Rätt val för ditt företag

Många väljer att anlita en managementkonsult när verksamheten redan har hamnat i problem. Vi ser gärna att vi ibland går in i ett tidigt stadium för att tillsammans med ledningen hitta ett sätt att skapa goda förutsättningar för att snabbt kunna identifiera och lösa eventuella mindre problem innan de har kommit att påverka verksamheten negativt.

Genom att vara öppen och flexibel gentemot förändringar i marknaden, ekonomin och organisationen som helhet skapas tidigt goda förutsättningar för att ni som enhet ska kunna lära er, utvecklas och växa i takt med omgivningen. Detta kräver såväl mod som tålamod men också en vilja att växa och skapa bättre resultat inom alla delar av verksamheten.

internationellt företagande

Internationell kompetens

Vi har även mycket god erfarenhet av att hjälpa företag lyckas internationellt. Det kan dels handla om att hjälpa utländska företag att lyckas på den nordiska marknaden, men även att hjälpa svenska företag nå ut utanför Sveriges gränser. Denna typ av konsultarbete kräver goda kunskaper om såväl den internationella marknaden samt om de ekonomiska och juridiska förutsättningar som gäller på den plats som företaget vi hjälper är intresserad av att etablera sig på.

Skräddarsydda företagslösningar

När vi går in och hjälper ett företag ser vi till att göra en noggrann analys av verksamheten för att på så sätt kunna erbjuda lösningar, idéer och förslag som är speciellt anpassade efter företagets specifika situation. Alla företag fungerar på unika sätt och det är av största vikt att förstå ett företags kultur, organisation och affärsidé fullt ut för att som managementkonsult göra ett så bra jobb som möjligt. Vi gör en grundlig analys av den nuvarande situationen samt ser till att vi har god försåelse för den målbild som ni på företaget arbetar efter. På detta sätt kan vi ta fram unika lösningar som vi skräddarsyr för att de ska hjälpa ert företag att nå toppen.

Finansieringslösningar

Vid behov kan vi även hjälpa våra kunder med att se över olika typer av finansieringslösningar. Detta kan handla om att frisätta kapital för kommande investeringar, fördela intäkter för att optimera verksamhetens utveckling eller bistå med rådgivning inför större lån eller liknande. Oavsett vad du är intresserad av kan vi med vår breda kompetens hitta ett sätt att hjälpa ert företag hitta finansiering när behov uppstår.

 

Experter på allt inom företagande!